Zorg Dichterbij project Fractuurpreventie

10 aug 2021

In juli 2020 is er in Tergooi gestart met het project zorg dichterbij Fractuurpreventie, een mooie samenwerking tussen 1e en 2e lijn waarbij de osteoporosezorg in de regio beter gestroomlijnd kan worden. Op dit moment zitten wij in de pilotfase en hopen we binnenkort te kunnen opschalen. Een 1e evaluatie laat zien dat in plaats van 10 tot 20 % nu >75% van de patiënten gescreend worden op osteoporose.

Voor meer informatie zie: https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/start-pilot-fractuurpreventie/

 

De volgende afspraken zijn hierbij gemaakt:

  • De patiënt wordt opgeroepen vanuit Tergooi en krijgt een oproep voor dexascan met aansluitend een gesprek bij Annette Schaap, verpleegkundig specialist endocrinologie in opleiding (VSio), die hiervoor vanuit de eerste lijn is gedetacheerd in Tergooi
  • Bij osteopenie wordt er leefstijladvies gegeven en indien nodig ca/vitD voorgeschreven (op naam van huisarts)
  • Bij osteoporose wordt er aanvullend bloedonderzoek gedaan en indien er sprake is van primaire osteoporose worden er medicijnen (alendroninezuur + ca/vitD) uitgeschreven op naam van de huisarts, die patiënt direct kan ophalen.
  • De VS(io) stuurt een brief naar de huisarts met de bevindingen.
  • De eerste uitgifte medicatie gaat via de politheek. Zij vragen het recept op bij de huisarts en de huisarts ondertekent deze omdat het project valt onder de 1e lijn. Herhaalrecepten gaan via de huisarts.
  • Bij het vermoeden van secundaire osteoporose adviseert de VSio de huisarts om de patiënt via zorgdomein te verwijzen naar een internist-endocrinoloog of reumatoloog.
  • De VSio belt de patiënt met osteoporose na 3 maanden om te vragen hoe het gaat met de medicijnen. Bij problemen kan de patient de VSio benaderen of de huisarts benaderen.
  • Na 3 maanden neemt de huisarts de zorg voor de patiënt met osteoporose over.