Informatie voor patienten

Ketenzorg in Gooi en Omstreken

Huisartsen en andere zorgverleners (zoals praktijkondersteuners, diëtisten, apothekers en fysiotherapeuten) in de regio Gooi en Omstreken werken met elkaar samen om mensen met Diabetes, COPD en CVRM de beste zorg te bieden. We noemen dit Ketenzorg. De RHOGO, de huisartsenorganisatie in de regio Gooi en Omstreken ondersteunt en faciliteert de huisartsen en de andere zorgverleners in de regio door onder andere afspraken te maken met de zorgverzekeraar en de zorgverleners onderling zodat uw zorg goed wordt afgestemd.

Niet alle huisartsen nemen deel aan alle ketens. Dit is niet verplicht.

U kunt navraag doen bij uw eigen huisarts of POH of een overzicht vragen bij de RHOGO via ketenzorg@rhogo.nl

Uw declaratieoverzicht

Bent u Diabetes patiënt dan ziet u op het afschrift van uw zorgverzekeraar vier verschillende bedragen staan die gedeclareerd zijn voor de Care and Cure B.V. te Hilversum. Deze B.V. is onderdeel van de RHOGO.  U ziet een bedrag staan voor uw Diabeteszorg en nog 3 bedragen onder de noemer O&I (wijk/regio/ondersteuning Ketenzorg).

Deze bedragen hebben geen enkele invloed op uw eigen risico en de O&I bedragen worden ook niet meegenomen als uw ‘verbruik van zorg’.

Het is op dit moment de enige manier waarop wij bij de zorgverzekeraar de benodigde financiële middelen kunnen declareren om de zorg in de regio te organiseren voor u.

Heeft u COPD of een hart-en vaatziekte (CVRM) dan wordt vanaf 1-1-2020 tot 1-7-2020 de prestatie multidisciplinaire zorg  gedeclareerd onder de naam GO Diabetes B.V.

De naam van deze B.V. wijzigt in Care en Cure B.V. per 1-7-2020. Onder deze naam kopen wij alle chronische zorg in. De declaratie betreft een vast bedrag per kwartaal. 

Ouderenzorg en GGZ

De RHOGO koopt geen ouderenzorg en GGZ zorg in. De huisarts is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van deze zorg in de praktijk.

Regionaal worden wel afspraken gemaakt met andere betrokken zorgverleners zodat de Ouderenzorg en de GGZ zorg optimaal georganiseerd en afgestemd kan worden.

Ook is er zowel voor de GGZ (Minddistrict) als voor Ouderenzorg (cBoards) een digitaal platform beschikbaar gesteld voor zorgverleners, waarmee zij  de zorg aan u en samen met u kunnen optimaliseren. 

U leest meer over Ketenzorg in onderstaande folders:

 • Patiëntenflyer DM

  Geplaatst: 24 juli 2023

 • Patiëntenflyer COPD

  Geplaatst: 24 juli 2023

 • Patiëntenflyer CVRM

  Geplaatst: 24 juli 2023

 • Wat doet een POH

  Geplaatst: 13 april 2023