Ouderenzorg

De RHOGO werkt nauw samen met haar regio-partners op het gebied van ouderenzorg. Dit heeft geleid tot werkafspraken betreffende verwijzing, consultatie en opnames voor ouderen. Zie www.Verwijshulp.nl .

Recent is de zorg voor kwetsbare ouderen in onze regio in kaart gebracht. De regioanalyse is samengevat in het  ‘zorgpad Kwetbare Ouderen’. De komende periode zullen we met een regionale coalitie de benoemde knelpunten adresseren om het zorgpad voor de ouderen in onze regio te verbeteren. 

Verder zijn we actief betrokken bij de volgende projecten:

  • Aanpak van de beddenproblematiek in de regio
  • Werktafel dementie
  • Samenwerking Kwetsbare Ouderen, met specifieke aandacht voor digitale gegevensuitwisseling.
  • Ruisloze Ouderenzorg: diagnostiek thuis bij acuut zieke ouderen door een verpleegkundige
  • Zorg in (particuliere) woonvormen

Documenten

Aanmeldingsformulier Casemanagement dementie Gooi- en Vechtstreek:Aanmeldingsformulier Casemanagement dementie