Corona Kenniscentrum

Algemeen Corona

Belangrijke telefoonnummers Corona

Nuttige websites omtrent corona en zorgverleners 18-1-2021

Spoedhag COVID-19-samenvattingskaart - 1.7

Dagpraktijk Corona

Infectiepreventie: telefonische triage en vervolgacties

Spoedhag COVID-19-samenvattingskaart - 1.7

Stroomdiagram-Telefonische-scheiding-patientenstromen-non-COVID-19-en-mogelijk-COVID-21.1.22

Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis

Brief aan de huisarts COVID vervroegd ontslag versie definitief

Brief voor patiënt vervroegd ontslag versie definitief

Leidraad vervroegd ontslag COVID19-patient en monitoring thuis of andere zorglocatie

Digitale oplossingen Corona
Beschrijving Account aanmaken en gebruik Zoom (extern)

Financiën Corona

LHV Factsheet vergoedingen en declaraties covid vaccinaties versie 6-1-22

SNPG declaratie COVID

Kinderen en Corona

Langdurig neusverkouden kinderen

Medisch Corona

Beperkt effect van inhalatie met corticosteroïden bij COVID

DiHAG Langerhans Diabeteszorg tijdens COVID 19 pandemie oktober 2020

Reanimatie in covid tijd juni 2020

Reanimatie - volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen met COVID19

Symptoombestrijding palliatieve fase bij krapte mensen, medicatie, pompen of pbm versie 250121

Nazorg Corona

C-support

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID versie 1.0

Ouderen in Corona

Corona symptoombestrijding thuissituatie definitief

Clinical Frailty Scale

FMS leidraad triage thuisbehandeling verwijzen oudere verdenking covid19

PBM Corona

NHG aan-uittrekken PBM

RHOGO Spoedpost Corona

CCC-draaiboek 1-11-2021

Werkinstructie instrumentarium tijdens visite bij verdenking Corona

Werkafspraken SEH Tergooi algemeen en per specialisme bij sluiting SEH Blaricum 25-01-2021

Testen Corona

Aantigeensneltesten COVID-19

Advies serologische diagnostiek

Coronatest kind

RIVM testen

Serologie sars cov2 antistofrespons na vaccinatie-infectie 11 10 2021

Vaccinaties Corona

Boostervaccinatie voor niet mobiele thuiswonenden en patiënten met het syndroom van Down

Herhaalvaccinatie ( 2e booster) 

Toestemmingsformulier-wet-vertegenwoordiger (1)

Trombose en of trombocytopenie na toediening covid-19-vaccin

Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland

Vaccineren tijdens zwangerschap

Corona NHG covid19 vaccinatie

RIVM richtlijnen vaccinatie COVID-19

VVT Corona

COVID-units VVT - infodocument ROAZ NH-FL 20200923 aangepast (1)

Covid Units VVT A'dam Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek 210621

SOG-ELV-COVID-nrs

Zorgpersoneel Corona

Flow chart inzet zorgmedewerkers onder klachten 22-1

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis