Corona Kenniscentrum

Algemeen Corona

Belangrijke telefoonnummers Corona

Nuttige websites omtrent corona en zorgverleners 18-1-2021

Spoedhag COVID-19-samenvattingskaart - 1.7

Dagpraktijk Corona

Spoedhag COVID-19-samenvattingskaart - 1.7

Stroomdiagram NHG tel. scheiding non-covid en mogelijk covid versie 080221

Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis

Brief aan de huisarts COVID vervroegd ontslag versie definitief

Brief voor patiënt vervroegd ontslag versie definitief

Leidraad vervroegd ontslag COVID19-patient en monitoring thuis of andere zorglocatie

Digitale oplossingen Corona
Beschrijving Account aanmaken en gebruik Zoom (extern)

Financiën Corona
SNPG declaratie COVID

Medisch Corona

DiHAG Langerhans Diabeteszorg tijdens COVID 19 pandemie oktober 2020

Reanimatie in covid tijd juni 2020

Reanimatie - volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen met COVID19

Symptoombestrijding palliatieve fase bij krapte mensen, medicatie, pompen of pbm versie 250121

Nazorg Corona

C-support

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID versie 1.0

Ouderen in Corona

Corona symptoombestrijding thuissituatie definitief

Clinical Frailty Scale

FMS leidraad triage thuisbehandeling verwijzen oudere verdenking covid19

PBM Corona

Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte

NHG aan-uittrekken PBM

RHOGO Spoedpost Corona

Draaiboek CCC 8-2-2021

Werkinstructie instrumentarium tijdens visite bij verdenking Corona

Werkafspraken SEH Tergooi algemeen en per specialisme bij sluiting SEH Blaricum 25-01-2021

Testen Corona

Aantigeensneltesten COVID-19

Advies serologische diagnostiek

RIVM testen

Vaccinaties Corona

GGD'en gaan griepprikpopulatie vaccineren op uitnodiging van huisartsen _ LHV

Kanker en indicatie voor vaccinatie

RIVM Werkinstructie start vaccinatie met AstraZeneca door huisartsen

Thuisvaccinatie

Toestemmingsformulier-wet-vertegenwoordiger (1)

Trombose en of trombocytopenie na toediening covid-19-vaccin

Vaccineren tijdens zwangerschap

Veelgestelde vragen huisartsenteam 14 april 2021-def vs 2

Corona NHG covid19 vaccinatie

RIVM richtlijnen vaccinatie COVID-19

VVT Corona

COVID-units VVT - infodocument ROAZ NH-FL 20200923 aangepast (1)

Covid Units VVT A'dam Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek 210621

SOG-ELV-COVID-nrs

Zorgpersoneel Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis